کارگزار رسمی هتل های استانبول

شماره تورساب : 9624

تماس با رزرواسیون :
Mr.Hesam
Mrs.Aysan
Mrs.Elaheh
Mr.Farokh
Mr.Aydin

کانال تلگرام ساهاتور :
@SahaTourism
اینستاگرام ساهاتور :
@SahaTourism
وب سایت ساهاتور :
www.sahatur.com

× توجه! پکیج در تاریخ 2 می به روز رسانی گردیده است
× Best Rate : The Craton / Melas Hotel / The city port / The Elysium / Beyzas Suite / Venus / Premist Taksim
× توجه! با توجه به پر شدن لحظه ای اتاق ها ، قبل از رزرو با بخش رزرواسیون تماس بگیرید
پکیج ماه می ساها تور

Victorius Hotel
Aksaray
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 35$ 35$ 45$
Venus Hotel Taksim
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 06-11-2022 STANDARD 41$ 41$ 55$
Taxim Trust Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Star Hotel Taksim
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 56$ 56$ 76$
Reydel
fatih
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 24$ 24$ 34$
Park By Clover
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 46$ 51$ 76$
Paradaise Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 30$ 34$ 44$
Palmiye Taksim
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 39$ 44$ 59$
Otag Hotel
Aksaray
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 25$ 25$ 32$
Oriella Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
10-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 51$ 51$ 65$
Newaz Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 31$ 46$ 61$
Herton Aksaray
Aksaray
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 25$ 25$ 32$
Grand Milan Hotel
Aksaray
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 29$ 33$ 43$
Fide Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Ferman Hilal Taksim
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 51$ 56$ 61$
Ferman Hilal Pera
Pera
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Room Only 41$ 46$ 51$
Beyzas Suites
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 59$ 59$ 79$
Arach Hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
30-04-2022 - 05-05-2022 STANDARD 46$ 46$ 51$
05-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 41$ 41$ 46$
All inn hotel
Taksim
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 41$ 41$ 51$
Abisso Hotel
Aksaray
3*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 25$ 25$ 32$
Zurich Hotel
fatih
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
07-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 81€ 81€ 111€
White Monarch
Gayrettepe
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 60$ 60$ 76$
Tryp By Wyndham Sisli
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 100€ 100€ 130€
Troya Hotel Pera
Pera
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 56$ 66$ 86$
Titanic City Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 05-05-2022 SUPERIOR 139€ 139€ 169€
05-05-2022 - 01-06-2022 SUPERIOR 111€ 121€ 151€
The City Port
Aksaray
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD CALL CALL CALL
Taxim Town Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 71$ 71$ 86$
Taxim Express Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD CALL CALL CALL
Taksim Star Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 74$ 74$ 101$
Taksim Loung Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 56$ 71$ 86$
Taksim Gonen Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 87€ 97€ N/A
01-05-2022 - 30-05-2022 Deluxe Room 97€ 107€ 146€
Riva Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD CALL CALL CALL
Ramada Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 04-05-2022 STANDARD 151€ 151€ N/A
Premist Taksim Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
02-05-2022 - 05-05-2022 STANDARD 81$ 81$ 101$
06-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 71$ 71$ 91$
Pera Life Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 15-05-2022 STANDARD 31$ 31$ 41$
16-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 36$ 36$ 46$
Pera Center Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 59$ 59$ 79$
Nupelda Bosphorus
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 79$ 79$ 98$
New City Hotel
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Mukarnas Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 06-11-2022 STANDARD 76$ 86$ 115$
Metropolitan Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 96€ 96€ 126€
Le Mirage Hotel
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 61$ 66$ 81$
Inntel hotel taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 71$ 71$ 86$
Icon Hotel
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
02-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 74$ 74$ 99$
Halifaks Hotel
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
07-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 81$ 81$ 121$
Grand Star Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 75$ 75$ 101$
Grand Oztanik Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 11-05-2022 STANDARD 101€ 101€ 131€
11-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 98€ 98€ 126€
Grand Halic
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 71$ 81$ 96$
Grand Emin Hotel
fatih
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 46$ 51$ 66$
Grand Aras Hotel
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 78€ 78€ 105€
Golden Park Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 90€ 90€ 120€
Golden Age Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
02-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 109€ 109€ 134€
GK regency Hotel
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Euro Plaza
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 71$ 81$ 96$
Eterno Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 75$ 75$ 90$
Elite World Prestige
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 116€ 121€ 161€
Elan Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 49$ 49$ 64$
Dora Taksim
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 60$ 60$ 80$
Dora Pera
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 81$ 81$ 101$
Cumbali Plaza Hotel
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 46$ 46$ 61$
Cumbali Luxury Hotel
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 51$ 51$ 71$
City Center Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
02-05-2022 - 15-06-2022 STANDARD 46€ 46€ 61€
Buke Hotel
Osmanbey
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 15-06-2022 STANDARD 71$ 71$ 101$
Blue Way Historical
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Berjer Hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Superior Sea View 71$ 71$ 91$
Avantgarde Taksim
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 11-05-2022 STANDARD 100€ 100€ 126€
11-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 99€ 99€ 126€
Avantgarde Square hotel
Taksim
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 109€ 109€ 139€
Avantgarde Sisli
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 96€ 96€ 126€
Avantgarde Levent Hotel
Levent
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 86€ 86€ 111€
ATRO hotel
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 51$ 51$ 71$
Alfa
fatih
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 41$ 41$ 56$
Adelmar Hotel
Sisli
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
20-04-2022 - 29-04-2022 STANDARD 56$ 56$ 86$
30-04-2022 - 06-05-2022 STANDARD 86$ 86$ 106$
07-05-2022 - 30-06-2022 STANDARD 63$ 63$ 96$
Actuel Life
Dolapdere
4*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 51$ 51$ 71$
Titanic Port Bakirkoy
Bakirkoy
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 91$ 91$ 121$
Titanic Business Kartal
Kartal / Asia
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 86$ 86$ 106$
The Peak Hotel
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 96$ 96$ 126$
The Parma Hotel
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 08-05-2022 STANDARD 125€ 125€ 160€
08-05-2022 - 01-06-2022 STANDARD 105€ 105€ 145€
The Elysium Taksim
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 102€ 102€ 130€
The Craton Hotel
Sisli
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 90€ 90€ 110€
Swiss Hotel
Besiktas
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Advantage Garden Room 351€ 351€ 406€
01-05-2022 - 31-05-2022 Advantage Bosphorus Room 401€ 401€ 456€
01-05-2022 - 31-05-2022 Corner Garden Room 371€ 371€ 426€
01-05-2022 - 31-05-2022 Corner Bosphorus Room 471€ 471€ 526€
Sofitel Taksim
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
07-05-2022 - 30-06-2022 Superior Room City View 246€ 246€ 296€
Ronesains Polat Bosphorus
Besiktas
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Delux City View 121€ 131€ 146€
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Sea View 151€ 151€ 166€
Ramada Merter
Merter
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 56$ 66$ 81$
Point Hotel Taksim
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 151€ 161€ 211€
Melas Hotel
Sisli
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 04-05-2022 STANDARD 106€ 106€ 126€
05-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 101€ 101€ 121€
Hilton Bosphorus Hotel
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
06-05-2022 - 17-05-2022 STANDARD 211€ 211€ 241€
06-05-2022 - 17-05-2022 Deluxe Sea View 251€ 251€ 281€
18-05-2022 - 30-06-2022 STANDARD 231€ 231€ 261€
18-05-2022 - 30-06-2022 Deluxe Sea View 271€ 271€ 301€
Grand Hyatt Istanbul
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
Gezi Hotel Bosphorus
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Delux Garden Room 186€ 186€ CALL
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Park Room 196€ 196€ CALL
01-05-2022 - 31-05-2022 Delux Bosphorus Room 236€ 236€ CALL
Elite World Taksim
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 SUPERIOR 156€ 161€ 201€
Double Tree By Hilton Piyalepasha
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 91€ 91€ 119€
Double Tree By Hilton Esentepe
Gayrettepe
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 116€ 116€ 136€
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Room 136€ 136€ 156€
CVK Park Bosphorus
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 SUPERIOR 281€ 281€ 331€
01-05-2022 - 31-05-2022 Superior Sea View 351€ 351€ 401€
Conrad Bosphorus Hotel
Besiktas
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Room 211€ 211€ 241€
01-05-2022 - 31-05-2022 Deluxe Park Room 221€ 221€ 251€
01-05-2022 - 31-05-2022 Delux Bosphorus Room 241€ 241€ 271€
CHER Hotel
Dolapdere
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 30-05-2022 STANDARD 81$ 81$ 105$
Arts Hotel
Taksim
5*
تاریخ اعتبار اتاق SNG DBL TRP
01-05-2022 - 31-05-2022 STANDARD 131€ 131€ CALL